En person som är synskadad har svårt att se. Men smart som kroppen är så överkompenserar den för den dåliga synen och ser istället till att den synskadade personens fyra övriga sinnen blir mycket starkare. En person med en synskada har därmed oftast mycket bättre känsel, hörsel, smak och lukt än vad en person med friska ögon har. Därför är någon med en synskada oftast mycket bättre på att höra olika ljud i bakgrunden, känna efter hur det känns i kroppen, samt på att känna olika lukter.

Bara för att någon inte kan se ordentligt betyder inte det att den personen inte kan skapa konst. Konst är ju så mycket mer än att se vad man skapar, och så mycket mer än att skapa med ögonen. Konst handlar om att förmedla sina känslor oavsett hur det ser ut och därför är oftast synskadade mycket bättre på att gå efter känsla än vad en person med friska ögon är.

Skapa konst med känsla och hörsel

De med en viss synskada kan ofta träna sig till att känna om de sitter på olika utemöbler eller om de sitter på vanliga inomhusmöbler. Det kanske är svårt att tro på – men för de flesta är det sant. Det här kan de använda i konsten som då får en annan känsla, en som kan kännas mer äkta – det är just det som konst ska vara. Det ska vara äkta och komma direkt från hjärtat.

Även hörseln har en stor betydelse när någon med en synskada skapar konst. På samma sätt som det för en synskadad hörs tydligt om man använder sig av moderna blenders eller lite äldre elvispar kan de höra hur det låter när de skapar konst. På så sätt kan det göra olika val baserat på vad som låter behagligt och inte.