Konsten att leva med en synskada

Om man själv inte har problem med synen, så kanske det kan vara svårt att förstå hur mycket livet faktiskt påverkas av en försämrad syn. Konstnärer lär sig att trots sin synskada fortsätta ge ett intryck och vara kreativa. Men även andra människor måste lära sig att istället förlita sig på andra sinnen än synen för en fungerande vardag.

Har du testat att leva som synskadad för en dag? Detta kan vara till stor fördel om du till exempel arbetar med någon som lider av detta eller har en nära anhörig. Du vet du vad du ska säga och hantera olika situationer som kan uppstå.

Förlita sig på andra sinnen

När synen blir sämre eller helt försvinner så tar kroppen till andra metoder för att du ska kunna lokalisera dig och vara aktsam. Hörseln och smaken förstärks till exempel för att du ska kunna ta dig fram. Dessa sinnen kommer också att fortsätta utvecklas allt eftersom man går med en synskada och kommer inte direkt. Men efter ett tag kan man börja uppfatta mindre ljud, som en vanlig person kanske inte alls hade lagt märke till.

Även känseln är någonting som kommer att förstärkas hos en person med synskada. Man kan känna sig fram och lära sig att ta sig fram på ett helt annat sätt.

Kunskap ger förståelse

För att du ska kunna hjälpa personer med en synskada i din omgivning ger kunskap den bästa förståelsen. Du får rätt verktyg för att kunna hjälpa och därför är det viktigt att du också ger dig själv tiden att lära dig mer om synskador.