Aktuella Utställningar

 

SKKF arrangerar varje år i samarbete med någon konsthall en stor samlingsutställning dit medlemmarna inbjuds att delta. Under årens lopp har vi ställt ut på många platser hemma i Sverige och utomlands.

 

2016

- En samlingsutställning ägde rum på Kristinehamns bibliotek under tiden 8-22 oktober. Utställningen blev mycket uppskattad och välbesökt. Det var tretton utställare varav tio var på plats under vernissagehelgen.