Om projekt inom SKKF

 

SKKF’s verksamhet och målsättning är att stödja och uppmuntra synskadade konstnärer och konsthantverkare till fortsatt skapande.

Här kan du läsa flera saker som pågår/har pågått inom föreningen.

Vykort

Vi har tagit fram vykort (4 olika motiv) som finns till försäljning. I vykorten finns det alster från våra konstnärer och konsthantverkare.

Nordisk samarbete

SKKF arbetar för ett utökat samarbete med de nordiska länderna.

Under 2013 besökte föreningen Åland och Helsingfors (iiris).

Hösten 2015 arrangerades en mycket uppskattad utställning med deltagare från Island, Danmark och Åland.


Louis Braille-frimärke. Förslag och utställning på Postmuseum i Stockholm 2009

Under hösten lämnade 5 av våra medlemmar förslag till ett jubileumsfrimärke.
Louise Braille var den som uppfann punktskriften för 200 år sedan. Under maj 2009 deltog dessa förslag i en utställning i Postmuseum i Gamla Stan, Stockholm.


Samarbete med Konsthall C 2008-2009

Ett samarbete med Konsthall C i Hökarängen (Stockholm) påbörjades redan 2008. Samarbetet resulterade bl a i en utställning på gallery adesso i Stockholm. Dessutom fick 12 av våra konstnärer presentera förslag på offentlig konst som kan upplevas med andra sinnen än syn.

 

Is- och snöskulpturvecka i Kiruna jan 2009

Bidrag från Statens Kulturråd och KMA, Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, möjliggjorde att vi kunde åka på en veckas is- och snöskulpturutbildning i Kirunas vackra snölandskap.

Samarbetspartner i projektet var Malmfälts folkhögskola i Kiruna, Konstnärsgruppen Koncentrat Icehotell Jukkasjärvi, Samisk skulptör Lars Levi Sunna, Ulrika Westerberg, projektledare Kiruna Snöfestival. Stort tack till alla !